Strona główna » Liga Seniorów » Regulamin

Regulamin

1. Organizatorem Ligi Klubowej 50+ Grand Prix Warszawy są portal Tenis NET (www.tenis.net.pl) oraz Zespół Organizacyjny GPW.

2. Do Ligi mogą przystąpić zespoły, kluby, akademie położone w Warszawie i miejscowościach pobliskich, dysponujące dwoma kortami krytymi lub będące w stanie takie korty zorganizować na mecz którego będą gospodarzem.

3. Rozgrywki toczą się systemem ligowym, każdy z każdym.

4. Liga rozgrywana jest w okresie jesienno-zimowym, od października do kwietnia następnego roku.

5. Uczestnikami Ligi mogą być osoby które w danym roku kalendarzowym osiągnęły lub osiągną 50. rok życia.

6. Do rozgrywek drużyny mają obowiązek zgłosić 8-12 zawodników.

7. W trakcie trwania sezonu kapitan ma prawo wymienić (lub dopisać, jeśli maksymalny pułap nie został osiągnięty) jednego zawodnika. Dodatkowo jest możliwość wymiany jednego zawodnika trwale, do końca sezonu, kontuzjowanego.

8. W trakcie sezonu zawodnik może występować tylko w jednej drużynie.

9. Spotkania rozgrywane są w soboty o godz. 16. Jest to godzina rekomendowana, kapitan gospodarzy ma możliwość przesunięcia w górę bądź w dół godziny rozpoczęcia spotkania oraz przełożenia gry na niedzielę, po wcześniejszym (minimum dwa tygodnie) zgłoszeniu tego faktu organizatorowi rozgrywek.

10. Organizator ma możliwość przełożenia spotkania z przyczyn od niego niezależnych:

a) wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających dogrzanie balonu lub hali do temperatury +6 stopni C

b) wystąpienia nagłego zdarzenia losowego (np. deszczu, wichury powodującej uszkodzenie balonu, itp.)

11. Istnieje możliwość wcześniejszego planowego przełożenia spotkania z powodu wydarzeń zaplanowanych wcześniej na obiekcie klubowym (np. coroczne imprezy klubowe, turnieje PZT, itp.). Warunkiem uzyskania takiej zgody jest zgłoszenie tego faktu przynajmniej dwa tygodnie przed terminem wyznaczonym w terminarzu rozgrywek.

12. Każdy mecz składa się z trzech gier pojedynczych (w kategorii +50, +55 i +59 lat oraz dwóch gier podwójnych (+50 i +55 lat).

13. Jeden zawodnik może rozegrać maksymalnie jedną grę singlową i jedną deblową.

14. Obowiązuje następująca kolejność rozgrywania meczów:
a) 1. singiel w kat. +50,
b) 2. singiel w kat. +55,
c) singiel w kat. +58,
d) debel +50,
e) debel +55

15. Do obowiązków kapitana drużyny gospodarzy należy przesłanie w terminie dwóch dni (czyli do poniedziałku po rozegranej sobotniej kolejce ligowej) szczegółowych wyników rozegranego spotkania na adres e-mail: admin@tenis.net.pl.

16. Rozstawienia zawodników według "siły gry" dokonuje się przed sezonem, na podstawie rankingu ITF w kategorii +50 lat, rankingu Grand Prix Warszawy i innych dokonań zawodników w ich karierze tenisowej, a także aktualnej formy. Wstępnej oceny dokonuje kapitan drużyny, do ewentualnej weryfikacji przez Zespół Organizacyjny GPW.

17. Mecze punktowane są w następujący sposób:
– 3 pkt za wygranie meczu 5:0 lub 4:1
– 2 pkt za wygranie meczu przy stanie 3:2
– 1 pkt za porażkę przy stanie 2:3
– 0 pkt za porażkę 1:4 lub 0:5
– -1 pkt za oddanie meczu walkowerem

18. W przypadku braku możliwości zebrania na mecz składu kapitan ma obowiązek poinformowania przeciwnika oraz organizatora ligi o tym fakcie najpóźniej do godz. 18 dnia poprzedzającego kolejkę ligową, telefonicznie lub poprzez sms. Oddany w ten sposób walkower będzie skutkował zerowym dorobkiem punktowym, natomiast w przypadku walkowera oddanego w terminie późniejszym i w dniu zawodów, drużynie odebrany zostanie 1 punkt z dotychczasowego dorobku.

19. O końcowej kolejności w Lidze Klubowej decyduje liczba zdobytych punktów. Jeżeli dwie drużyny mają ich tyle samo decyduje bezpośrednie spotkanie pomiędzy zainteresowanymi. Jeśli taką samą liczbę punktów ma więcej drużyn tworzona jest dodatkowa tabela uwzględniająca wyłącznie mecze pomiędzy zainteresowanymi klubami, a o kolejności decydują: 1. liczba zdobytych punktów, 2. stosunek wygranych do przegranych gier (zarówno singli jak i debli), 3. stosunek wygranych do przegranych setów

20. O biężącej kolejności w tabeli ligowej decydują: 1. liczba zdobytych punktów, 2. stosunek wygranych do przegranych gier (zarówno singli jak i debli), 3. stosunek wygranych do przegranych setów.

21. Spotkania gry pojedynczej rozgrywane są do dwóch wygranych setów, przy stanie 1:1 rozgrywany jest super tie break (do 10 punktów).

22. W grze podwójnej w obowiązuje system "no ad" (przy stanie 40:40 w gemie rozgrywany jest decydujący punkt) i przy stanie 1:1 zamiast trzeciego seta obowiązuje super tiebreak (do 10 punktów).

23. Na kapitanie drużyny gospodarza spoczywa obowiązek przesłania szczegółowego wyniku meczu organizatorowi rozgrywek w terminie dwóch dni (czyli do wtorku po rozegranej niedzielnej kolejce ligowej) na adres e-mail: admin@tenis.net.pl. Brak wyników skutkuje walkowerem dla drużyny gości.

26. Zespół gospodarza zapewnia minimum dwa korty deblowe kryte (optymalnie trzy).

27. Do obowiązków kapitana zespołu Gości należy dostarczenie na mecz piłek klasy premium, minimum trzech sztuk na jedną grę.

28. W Lidze mogą występować wyłącznie zawodnicy zgłoszeni do rozgrywek do dnia wyznaczonego przez organizatora Ligi, przed rozegraniem pierwszej kolejki ligowej.

29. Zawodnik reprezentujący klub w kategorii seniorskiej ligi klubowej może reprezentować go także w innych kategoriach wiekowych, open i amatorskiej. Istnieje możliwość wypożyczenia zawodnika reprezentującego inny klub kat. open i amatorskiej pod warunkiem, że tamten klub nie wystawił drużyny w kategorii seniorskiej.

30. Warunkiem udziału w lidze jest opłata wpisowego w wysokości 330 złotych od drużyny