Strona główna » Liga Klubowa Open » Regulamin

Regulamin

1. Organizatorem Ligi Klubowej GPW są portal Tenis NET (www.tenis.net.pl) oraz Zespół Organizacyjny Grand Prix Warszawy.

2. Do Ligi mogą przystąpić zespoły, kluby, akademie położone w Warszawie i miejscowościach pobliskich, dysponujące dwoma kortami o nawierzchni ceglastej lub będące w stanie takie korty zorganizować na mecz którego będą gospodarzem.

3. Rozgrywki toczą się systemem ligowym, mecze każdy z każdym (jeden mecz, bez rewanżu). W drugiej lidze, w zależności od liczby zgłoszeń możliwe odstępstwa od tej reguły, szczegóły określone w stosownym komunikacie na stronie ligi przed rozpoczęciem rozgrywek.

4. Regularne rozgrywki toczą się na kortach krytych w okresie od października do kwietnia następnego roku.

5. Uczestnikami Ligi mogą być amatorzy, byli zawodnicy, trenerzy, instruktorzy, z minimum 5-letnią karencją zawodniczą. Karencja dotyczy osób notowanych w czołowej "100" na listach PZT (i analogicznie innych krajowych związków tenisowych) oraz czołowej "50" PZT juniorów do lat 18.

6. Zawodnicy, którym kończy się karencja 31 grudnia danego roku mogą w lidze grać awansem od początku sezonu zimowego.

7. Drużyny podzielone są na dwie ligi:
a) 1. ligę, w skład której wchodzi osiem najlepszych drużyn poprzedniego sezonu (pięć pierwszych z tabeli ligowej, zwycięzcy baraży i mistrz 2. ligi)
b) 2. ligę, w skład której wchodzą pozostałe drużyny uczestniczące w rozgrywkach, z tym założeniem, że Władze ligi będą starały się by liczyła ona nie więcej niż osiem drużyn.

8. Awanse i spadki pomiędzy ligami:
a) pierwsza drużyna 2. ligi wchodzi automatycznie do 1. ligi w miejsce drużyny która zajęła w tej lidze pozycję ósmą
b) w barażu o prawo gry w 1. lidze grają:
– siódma drużyna 1. ligi z drugą drużyną 2. ligi
– szósta drużyna 1 ligi z trzecią drużyną 2. ligi
c) siódma i ósma drużyna 2 ligi po zakończeniu sezonu rozgrywają baraże z nowozgłoszonymi do ligi zespołami - władze ligi podejmą decyzję odnośnie formuły meczów barażowych w zależności od liczby nowych drużyn zgłosoznych do rozgrywek.
d) w barażach mogą brać udział wyłącznie członkowie drużyny którzy występowali w meczach fazy grupowej.

9. Do rozgrywek drużyny mają obowiązek zgłosić minimum ośmiu zawodników, w tym przynajmniej trzech w kategorii 40+ lat.

10. Dopuszczamy udział maksymalnie dwunastu zawodników w drużynie. W trakcie trwania sezonu kapitan ma prawo wymienić (lub dopisać, jeśli maksymalny pułap nie został osiągnięty) jednego zawodnika. Dodatkowo jest możliwość wymiany jednego zawodnika trwale, do końca sezonu, kontuzjowanego.

11. W trakcie sezonu zawodnik może występować tylko w jednej drużynie.

12. Spotkania rozgrywane są w niedziele, od godz. 17 w sezonie zimowym. Na wniosek kapitanów dopuszczamy możliwość przesunięcia w górę bądź w dół godziny rozpoczęcia spotkania, nie ma natomiast możliwości samowolnego przełożenia przez kapitanów gier na inny dzień.

13. Organizator ma możliwość przełożenia spotkania z przyczyn od niego niezależnych:

a) wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających dogrzanie balonu lub hali do temperatury +6 stopni C

b) wystąpienia nagłego zdarzenia losowego (np. deszczu, wichury powodującej uszkodzenie balonu, itp.)

14. Istnieje możliwość wcześniejszego planowego przełożenia spotkania z powodu wydarzeń zaplanowanych wcześniej na obiekcie klubowym (np. coroczne imprezy klubowe, turnieje PZT, itp.). Warunkiem uzyskania takiej zgody jest zgłoszenie tego faktu przynajmniej miesiąc przed terminem wyznaczonym w terminarzu rozgrywek.

15. Każde spotkanie składa się z 2. meczów gry pojedynczej w kategorii open, 1. meczu w kategorii +40 lat oraz 2. meczów gry podwójnej przy czym w drugim deblu musi wystąpić co najmniej jeden zawodnik z kategorii +40 lat.

16. Jeden zawodnik może rozegrać maksymalnie jedną grę singlową i jedną deblową.

17. Obowiązuje następująca kolejność rozgrywania meczów:
a) 1. singiel w kat. open,
b) 2. singiel w kat. open,
c) singiel w kat. wiekowej 40+,
d) debel w kat. open,
e) debel mieszany (open/40+).

18. Do obowiązków kapitana drużyny gospodarzy należy przesłanie w terminie dwóch dni (czyli do wtorku po rozegranej niedzielnej kolejce ligowej) szczegółowych wyników rozegranego spotkania na adres e-mail: admin@tenis.net.pl.

19. Rozstawienia zawodników według "siły gry" dokonuje się przed sezonem, na podstawie czołowej "50" rankingu Grand Prix Warszawy, dokonań zawodników w karierze, aktualnej formy oraz propozycji kapitanów. Tenisiści notowani w GPW poza "50" oraz nie notowani rozstawiani są dopiero po zawodnikach sklasyfikowanych. O ich kolejności decyduje kapitan drużyny.

20. Kapitan ma prawo wnioskować do Zespołu Organizacyjnego GPW o uwzględnienie rzeczywistej siły gry zgłaszanego zawodnika, jeśli jest ona jego zdaniem wyższa niż innych zgłoszonych do Ligi członków drużyny notowanych w czołowej "50" GPW. Biorąc pod uwagę ducha sportu Zespół Organizacyjny GPW może podjąć decyzję o przesunięciu rozstawienia zawodników w drużynie również bez wniosku kapitana, w przypadku jeśli siła gry nienotowanego zawodnika jest rażąco wyższa od graczy notowanych w pierwszej "50" GPW. Rozstawienia zawodników dokonuje się przed pierwszym meczem i jest ono niezmienne do końca sezonu.

21. W fazie grupowej Ligi mecze punktowane są w następujący sposób:
– za zwycięstwo 5-0 lub 4-1 drużyna otrzymuje 3 punkty,
– za zwycięstwo 3-2 drużyna otrzymuje 2 punkty,
– za porażkę 2-3 drużyna otrzymuje 1 punkt,
– za porażkę 1-4 lub 0-5 drużyna nie otrzymuje punktu,

22. W przypadku braku możliwości zebrania składu kapitan ma obowiązek skutecznego poinformowania przeciwnika oraz organizatora ligi o tym fakcie najpóźniej do godz. 20 dnia poprzedzającego mecz. Oddany w ten sposób walkower będzie skutkował zerowym dorobkiem punktowym, natomiast w przypadku walkowera oddanego w terminie późniejszym i w dniu zawodów, drużynie odebrany zostanie 1 punkt z dotychczasowego dorobku.

23. O końcowej kolejności w Lidze Klubowej decyduje liczba zdobytych punktów. Jeśli dwie drużyny mają ich tyle samo decyduje bezpośrednie spotkanie pomiędzy zainteresowanymi. Jeśli taką samą liczbę punktów ma więcej drużyn tworzona jest dodatkowa tabela uwzględniająca wyłącznie mecze pomiędzy zainteresowanymi klubami, a o kolejności decydują: 1. liczba zdobytych punktów, 2. stosunek wygranych do przegranych gier (zarówno singli jak i debli), 3. stosunek wygranych do przegranych setów

24. Spotkania gry pojedynczej rozgrywane są do dwóch wygranych setów, przy stanie 1:1 rozgrywany jest super tie break (do 10 punktów).

25. W grze podwójnej w obowiązuje system "no ad" (przy stanie 40:40 w gemie rozgrywany jest decydujący punkt) i przy stanie 1:1 zamiast trzeciego seta obowiązuje super tiebreak (do 10 punktów).

26. Na kapitanie drużyny gospodarza spoczywa obowiązek przesłania szczegółowego wyniku meczu organizatorowi rozgrywek w terminie dwóch dni (czyli do wtorku po rozegranej niedzielnej kolejce ligowej) na adres e-mail: admin@tenis.net.pl. Brak wyników skutkuje walkowerem dla drużyny gości.

27. Gospodarza meczu w pierwszym cyklu wyznacza organizator w wyniku losowania, w kolejnych cyklach przestrzegana będzie zasada, że gospodarzem będzie gość poprzedniego spotkania pomiędzy zainteresowanymi. Dopuszcza się możliwość rozegrania meczu na innym obiekcie.

28. Zespół gospodarza zapewnia minimum dwa korty deblowe (optymalnie trzy) o nawierzchni ceglastej.

29. Do obowiązków kapitana zespołu Gości należy dostarczenie na mecz piłek klasy premium, minimum trzech sztuk na jedną grę.

30. W Lidze mogą występować wyłącznie zawodnicy zgłoszeni do rozgrywek do dnia poprzedzającego rozegranie pierwszej kolejki ligowej, z zastrzeżeniem punktu 10. regulaminu.

31. Warunkiem udziału w lidze jest opłata wpisowego w wysokości 330 złotych od drużyny.

32. Cyklem kieruje Jacek Czerniszewski (admin@tenis.net.pl).